• ساعت : ۸:۱۵:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 38
  • کد خبر : ۷۹۶۱۹
    /  7
بازدید اعتباربخشی مرکز آموزشهای مجازی
انجام فرایند بازدید اعتباربخشی مركز آموزشهای مجازی در روز چهارشنبه 98/07/24
بسته توسعه آموزش مجازی
در راستای فعالیت های بسته توسعه آموزش مجازی، در روز چهارشنبه 98/07/24 پیرو هماهنگی های قبلی با دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور، تیم ارزیابان این دانشگاه که متشکل از دکتر آیین محمدی (معاون امور زیر ساخت دانشگاه) و دکتر هوشمند جا (عضو هیأت علمی دانشگاه) بودند، از امکانات و تجهیزات مرکز آموزشهای مجازی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بازدید بعمل آوردند.
همچنین در نشستی که طی فرایند بازدید و با حضور دکتر اسلامی (مدیر مرکز مطالعات)، دکتر معصومی (سرپرست مرکز آموزشهای مجازی) و اعضای کمیته فنی، تخصصی مرکز صورت پذیرفت، مستقر شدن استانداردهای اعتباربخشی این مرکز، مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفت.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    تمامی حقوق این پایگاه متعلق به دبیرخانه تحول آموزشی منطقه 4 کشور می باشد.

    V5.5.2.0